Vakıf Katılım Bankası Perpa Şubesi

Vakıf Katılım Bankası Perpa Şubesi

Vakıf Katılım Bankası

Vakıf Katılım, yüzyıllardır kültürümüzün önemli bir parçası olarak günümüze gelen ve bugün ana kurucusu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaşatılan “Vakıf Kültürü”nün önemli bir kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakıf Katılım; BDDK’nın 3 Mart 2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27 Şubat 2015 tarih 6205 sayılı izniyle kurulmuş olup 25 Haziran 2015 tarihinde ticaret sicilde tescil işlemi gerçekleştirilerek tüzel kişilik oluşmuştur. 17 Şubat 2016 tarih ve 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK’nın 11 Şubat 2016 tarih ve 6729 sayılı kararı ile faaliyet izni almış, 24 Şubat 2016 tarihinde Katılım Bankacılığı Faaliyetlerine başlamıştır.

Katılım Bankacılığı

Vakıf Katılım Perpa

Vakıf Katılım Perpa

Katılım bankacılığı özünde “Faizsizlik Prensibi” ile bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, bu kapsamda fon toplama, fon kullandırma ve diğer bankacılık işlemlerini Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi kararlarına uygun biçimde yürüten finansal sistem ve kurumları ifade etmektedir.

Katılım bankacılığı faaliyetlerinde; Emek-Sermaye Ortaklığı (Mudarebe), Sermaye Ortaklığı (Müşareke), Tüketim Ödüncü (Karz), Yatırım Vekaleti, Finansal Alım Satım (Murabaha), Kiralama (İcâre), Kefâlet vb. akitlere istinaden Faizsiz Bankacılık Prensiplerine riayet edilerek bankacılık işlemleri gerçekleştirilir.

Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri başlığı dâhilinde Satım Yöntemleri, Kiralama Yöntemleri, Ortaklık Yöntemleri, Vekâlet Yöntemleri ve Diğer Yöntemler (Karşılıksız Ödünç (Karz-ı Hasen), Kefalet, Garanti, Vaat, Ödül Vaadi (Cuâle) türleri ile Kurulca belirlenecek diğer yöntemler) Katılım Bankacılığı kapsamında sunulabilecek hizmetler olarak belirlenmiştir.

İlgili mevzuat kapsamında katılım bankaları, gelir elde etme amaçlı olarak müşterilerine nakit finansman sağlayamazlar ve katılım bankacılığı sisteminde, satım yöntemlerine dayalı işlemler (Murabaha, Tevliye, Müsaveme, Selem, İsticrar, Teverruk ve İstisna) kapsamında satıcı tarafından müşteri adına düzenlenen belgeler sebebiyle yapılacak ödemeler finansman sağlayan banka vasıtasıyla yapılarak bankanın kayıtlarında gösterilir ve alım satıma ilişkin belgenin bir sureti bankada muhafaza edilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 14 Eylül 2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 8 No: 922 Şişli – İstanbul

Telefon: 0850 582 6184

0850 202 1 202

Vakıf Katılım Bamkası Perpa Adres Kroki

Vakıf Katılım Bamkası Perpa Adres Kroki

Web Sitesi

PERPA BANKA ŞUBELERİ

PERPA FİRMALARI

PERPA İLETİŞİM

PERPA

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın